Inovace, startupy, spinoffy, podnikavost

10 let jsem se pohyboval v rámci inovačního centra v Brně (JIC) v prostředí startupů, vznikajících firem, podpory podnikání a podnikavosti na základních, středích školách i univerzitách, rozvoje spinoff firem a v tématech nastavování služeb v rámci novačního prostředí, facilitace klíčových aktérů apod., rád využiji tyto zkušenosti i pro vaše potřeby:

Podpora startupů

Příma konzultační podpora startupů v začátcích, workshopy a aktivity pro start podnikání, nastavování podpůrných služeb pro vznikajícící firmy.

Rozvoj spinoff firem

Podpora vznikajících firem z univerzitního prostředí, nastavování podpůrných procesů uvnitř univerzit, přímá podpora začínajících spinoffů.

Inovační prostředí

Rozvoj inovačního prostředí, zapojení klíčových aktérů, tvorba společné vize a strategie, nastavení podpůrných služeb.

Výuka podnikání

Jak nastavit výuku podnikání na základních, středních a vysokých školách? Co jsou klíčová témata, jakou formu a obsah zvolit?